CẨM BÌNH QUÊ TÔI

Cẩm Bình đất học quê tôi . Xoá nạn mù chữ một thời Bác khen . Ngọn đèn làng học bừng lên, Xua tan nghèo đói bóng đêm bần cùng . Trong gian khó vẫn kiên cường, Bảng vàng truyền thống Anh hùng lưu danh…