Sunday, 02/10/2022 - 11:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO VỀ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm học 2021-2022.

Đối với địa bàn huyện Cẩm Xuyên, sách giáo khoa được chọn dùng từ năm học 2021-2022 là bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, riêng môn Tiếng Anh chọn dùng cuốn i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS CẨM BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 89/TB-THCSCB

Cẩm Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong trường

Năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 373/PGD&ĐT ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Xuyên về việc thông báo danh mục và đăng ký sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 từ năm học 2021-2022;

Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình thông báo:

1. Về danh mục sách giáo khoa lớp 6 từ năm học 2021-2022

- Danh mục sách giáo khoa lớp 6 (trừ sách giáo khoa môn Tiếng Anh) được chọn dùng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên từ năm học 2021-2022: Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (11 môn, 13 cuốn).

- Về sách giáo khoa lớp 6 môn Tiếng Anh: Chọn dùng cuốn i-Learn Smart World của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh do nhóm tác giả Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương biên soạn.

2. Về đối tượng học sinh được tặng sách giáo khoa lớp 6

Các học sinh thuộc diện: con hộ gia đình nghèo hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được các nhà xuất bản tặng bộ sách giáo khoa được chọn dùng.

Vậy, Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình thông báo để quý bậc cha mẹ học sinh dự tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 biết và đăng ký mua tại Thư viện nhà trường (cô Võ Thị Đào – ĐT: 0973.195.776), tránh việc mua sách giáo khoa không phù hợp.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Các trường: TH Cẩm Bình, TH Cẩm Vịnh;

- Các tổ: Tự nhiên, Xã hội, Văn phòng;

- Ban đại diện Cha mẹ học sinh;

- Cha mẹ học sinh lớp 6 năm học 2021-2022;

- Trang thông tin điện tử nhà trường;

- Lưu: VT, TV.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Trần Văn Lam

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 67
Năm 2022 : 182.886
Chính phủ điện tử